สาวงาม จาก ชนเผ่าถิ่น หรือ ลั้วะ คว้าตำแหน่งธิดาดอย ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ปี 2563

0
2

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.30 น. ที่บริเวณริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดน่าน จัดการประกวดธิดาดอย ประจำปี 2563 ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมของแต่ละชนเผ่าในพื้นที่จังหวัดน่าน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีนายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้มอบรางวัลในการประกวด รางวัลธิดาดอยในครั้งนี้

สำหรับผลการประกวดธิดาดอยจังหวัดน่าน ในงานประจำปีของดีเมืองน่าน ปี 2563 รางวัลธิดาดอย ได้แก่ นส.อัญศิริ คำยันต์ (ชนเผ่าถิ่น หรือ ลั้วะ )หมายเลข 21 ผู้ส่งเข้าประกวด อ.บ้านหลวง ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย รางวัลรองธิดาดอย อันดับที่ 1ได้แก่ นส.เกวลิน จิตอารี(ชนเผ่าขมุ)หมายเลข 1 ผู้ส่งเข้าประกวด อ.ภูเพียง ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย รางวัลรองธิดาดอย อันดับที่ 2 ได้แก่ นส.จันทกานต์ เจียมเชียง(ชนเผ่าเมี่ยน) หมายเลข 28 ผู้ส่งเข้าประกวด อ.ทุ่งช้าง ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นส.อริดชญาพร แซ่โซ้ง(ชนเผ่าม้ง) หมายเลข 18 อ.แม่จริม ผู้ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย

และในส่วนการจัดงานของดีเมืองน่านประจำปี 2563 ทางคณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย ทำหน้าที่แทนสภากาชาดไทยในทุกจังหวัด ซึ่งถือเป็นองค์กร การกุศล จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยต่างๆ การสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ และผู้ด้วยโอกาส โดยไม่เลือกชาติกำเนิด ศาสนา แต่อย่างใด เพื่อจัดหารายได้นำไปใช้ในการสาธารณกุศล อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) ของท้องถิ่น และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่าง ๆ

ส่วนภายในบริเวณงานมีการจัดแสดงนิทรรศการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน การจัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน และการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินมาสร้างความสุขแก่ประชาชนชาวน่าน และนักท่องเที่ยว และคืนนี้ (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 การประกวดนางสาวน่าน) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 การออกรางวัลสลากการกุศล ประจำปี 2563จังหวัดน่าน จึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงานประจำปีและของดีเมืองน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น