สาวงามจากชนเผ่าถิ่น หรือ ลัวะ คว้าตำแหน่งธิดาดอย ในงานประจำปี และของดีเมืองน่าน ปี 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.30 น. ที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ จ.น่าน ได้มีการจัดการประกวดธิดาดอย ประจำปี 2563 ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมของแต่ละชนเผ่า ในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย โดยมี นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการ จ.น่าน พร้อมด้วย นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาด จ.น่าน และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้มอบรางวัลในการประกวด รางวัลธิดาดอยในครั้งนี้

สำหรับผลการประกวดธิดาดอยจังหวัดน่าน ในงานประจำปีของดีเมืองน่าน ปี 2563 รางวัลธิดาดอย ได้แก่ น.ส.อัญศิริ คำยันต์ (ชนเผ่าถิ่น หรือ ลัวะ) หมายเลข 21 ผู้ส่งเข้าประกวด อ.บ้านหลวง ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย รางวัลรองธิดาดอย อันดับที่ 1ได้แก่ น.ส.เกวลิน จิตอารี(ชนเผ่าขมุ) หมายเลข 1 ผู้ส่งเข้าประกวด อ.ภูเพียง ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย รางวัลรองธิดาดอย อันดับที่ 2 ได้แก่ น.ส.จันทกานต์ เจียมเชียง(ชนเผ่าเมี่ยน) หมายเลข 28 ผู้ส่งเข้าประกวด อ.ทุ่งช้าง ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ น.ส.อริดชญาพร แซ่โซ้ง(ชนเผ่าม้ง) หมายเลข 18 อ.แม่จริม ผู้ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย

และในส่วนการจัดงานของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 ทางคณะเหล่ากาชาด จ.น่าน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย ทำหน้าที่แทนสภากาชาดไทยในทุกจังหวัด ซึ่งถือเป็นองค์กรการกุศล จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยต่าง ๆ การสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ และผู้ด้วยโอกาส โดยไม่เลือกชาติกำเนิด ศาสนา แต่อย่างใด เพื่อจัดหารายได้นำไปใช้ในการสาธารณกุศล อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่าง ๆ

ส่วนภายในบริเวณงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.น่าน การจัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ จ.น่าน และการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน ที่มาสร้างความสุขแก่ประชาชนชาวน่าน และนักท่องเที่ยว และคืนนี้ (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 การประกวดนางสาวน่าน) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 การออกรางวัลสลากการกุศล ประจำปี 2563 จ.น่าน จึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงานประจำปีและของดีเมืองน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!