ขนส่งตรวจเข้ม ช่วยลดปัญหา PM 2.5 ของจ.เชียงใหม่

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเข้มข้นรถที่มีค่าควันดำเกินกฎหมายกำหนด ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 ถึงปัจจุบัน ตรวจรถสาธารณะไปแล้ว 8,347 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน 131 คัน แจ้งนำรถไปปรับปรุงแก้ไข และเข้ารับการตรวจใหม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 124 คัน อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุง 7 คัน

ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการออกตรวจตามสถานประกอบการ และอู่ของบริษัทต่าง ๆ ตลอดจนออกตั้งด่านตรวจตามถนนสายต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ทุกวัน เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษ PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทางหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น