ชาวลำปาง ประกอบพิธีวางพวงมาลา และบวงสรวง อนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ร่วมรำลึกถึงเกียรติคุณ และคุณงามความดี

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง จัดทำพิธีวางพวงมาลาบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะ ต่ออนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม หรือ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะกลุ่มทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ลูกหลาน (เจ้าเจ็ดตน) ตระกูลสายจังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ข้าราชการพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในจังหวัดลำปางจำนวนมาก ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ

การจัดทำพิธีวางพวงมาลา บวงสรวง และถวายเครื่องสักการะ ต่ออนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ถือเป็นประเพณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะพ่อเมือง และกลุ่มทายาทลูกหลาน สืบเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนได้ถือปฏิบัติกระทำสืบทอดต่อกันมานับตั้งแต่ในสมัยอดีต เพื่อเป็นการบูชาสักการะต่อดวงทิพย์วิญญาณของบรรพกษัตริย์แห่งนครลำปาง และเพื่อเป็นการขอขมา แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา อันเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพชนผู้ล่วงลับ

โดยในพิธี ได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ดวงทิพย์วิญญาณ เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม หรือ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง พร้อมได้จัดเครื่องสักการะเพื่อประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงสังเวยตามโบราณประเพณี และประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการสักการะต่อดวงทิพย์วิญญาณ และสดุดีวีรกรรมสรรเสริญพระเกียรติคุณของพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปาง ได้ร่วมกันรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และคุณงามความดี ของพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ที่ได้มีต่อประชาชนชาวนครลำปาง ในฐานะอดีตเจ้าผู้ครองนคร ซึ่งได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ กอบกู้บ้านเมืองนครลำปาง ให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่า ทำให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขร่มเย็น และเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ สำหรับเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม หรือ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง มีนามเดิมว่า “ทิพย์จักร” มีภูมิลำเนาอยู่ที่ บ้านปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เป็นพรานป่าผู้มีความสามารถ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด กำลังกายแข็งแรง รู้จักและเชี่ยวชาญชำนาญในการใช้อาวุธ โดยในระหว่างปี พ.ศ 2270 – 2275 ในสมัยนั้นชาวนครลำปาง ได้ถูกข้าศึกพม่าเข้ายึดครองเมือง เจ้าพระยาสุลวฤาไชยสงคราม ได้นำทัพเข้าต่อสู้ศัตรูผู้รุกรานจนได้รับชัยชนะ และได้รับสถาปนาขึ้นครองนครลำปาง ในปี พ.ศ. 2275 นานถึง 27 ปี และได้ถึงแก่พิราลัยในปี 2302 รวมอายุได้ 85 ปี ซึ่งถือเป็นต้นตระกูลของเจ้าเจ็ดตนเป็นบรรพบุรุษของสกุล ณ ลำปาง ณ ลำพูน ณ เชียงใหม่ และเชื้อเจ็ดตน

ร่วมแสดงความคิดเห็น