ชมส.สภ.สรอย ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ อ.วังชิ้น ผู้นำท้องที่ ต.สรอย ร่วมเปิด “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศาลา SML. บ.แม่ขมวก ม.4 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ พ.ต.ท.อำนาจ จะวะนะ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ธนาเดช ดอกจือ รอง สว.(สส.)ร้อยเวร 20 ทำหน้าที่ตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์(ชมส.)ร่วมกับหัวหน้าส่วราชการ อ.วังชิ้น ผู้นำท้องที่ ต.สรอย ร่วมเปิด อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมี นายวิทิต เที่ยงไทย นอภ.วังชิ้น เป็นประธานเปิด เพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ และความต้องการของราษฎรในพื้นที่ เพื่อจะได้นำไปแก้ไขต่อไป

โดยมี นายอภิวัฒน์ จันตา ผญบ.ม.4 กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ พร้อมรายงานปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชน ของหมู่บ้าน ดังนี้ 1.อ่างเก็บน้ำแม่ขมวก ยังไม่มีการสร้างอ่างเพื่อกักเก็บน้ำใช้การเกษตร 2.อาชีพที่ยั่งยืนให้ราษฎรหมู่บ้านมีงานทำตลอดปี ซึ่งปัญหาดังกล่าว นอภ.วังชิ้น ได้แนะนำทำเป็นโครงการนำเสนอมา จะดำเนินการให้ไปตามขั้นตอน หลังจากนั้นได้ให้หัวหน้าส่วนราชการ มีเกษตรอำเภอ, ประมง, กศน. ธนาคารเพื่อการเกษตร, ป่าไม้ และตำรวจ สภ.สรอย ได้แนะนำพบปะราษฎรเพื่อแจ้งข้อราชการ ของแต่ละหน่วยงานพร้อมรับทราบปัญหาความต้องการข้องพี่น้องประชาชน จากนั้นจึงได้แจกผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 20 ผืน ให้กับผู้ขาดแคลน แต่ให้ความร่วมมือกับส่วนรวมหมู่บ้าน

ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปห้องโสตศึกษา ร.ร.สรอยเสรีวิทยา มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทานให้กับนักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จำนวน 80 ชุด พร้อมกับให้โอวาทแก่จิตอาสาของโรงเรียนว่า เมื่อได้รับหมวก ผ้าผูกคอ และบัตรประจำตัวเป็นสมาชิกจิตอาสาแล้ว ขอให้ทุกคนได้ตระหนักและสำนึกตระหนักในหน้าที่อยู่เสมอ ปฎิบัติตามกฎของข้อห้ามไว้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!