ทวงถาม สนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากประเด็นข้อหารือของ กลุ่ม สส. เชียงใหม่ เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 นั้น บ.ท่าอากาศยานไทย จก. (มหาชน ) หรือ ทอท. ได้ชี้แจงว่า 8 มีนาคม 2561 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ) มีข้อสั่งการให้ ทอท. พิจารณาแนวทางพัฒนา สนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 พื้นที่ระหว่าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน รวมถึง โครงการสนามบินภูเก็ต แห่งที่ 2 ด้วย

จนกระทั่งช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 หลังจาก ทอท. มอบหมาย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานที่ดิน จ.เชียงใหม่ ช่วงสิงหาคม-กันยายน 2561 เพื่อตรวจสอบกรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดิน ภาระผูกพัน จำนวนพื้นที่ และประสานธนารักษ์พื้นที่ เพื่อขอทราบราคาประเมินที่แน่ชัด และได้จัดรวบรวม ข้อมูลสรุปรายงานนำเสนอตามขั้นตอน

ทชม. มีการเสนอแผนดำเนินการเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่
ระยะเร่งด่วน เช่น การบริหารจัดการภายในท่าอากาศยาน ลดความแออัด ในจุดพัก รอคอย จุดตรวจค้น, เพิ่มเคาน์เตอร์เช็คอิน, เพิ่มช่องทางพนักงานสายการบิน
ระยะสั้น มีการบรรเทาความแออัดระหว่างปี 2561-2563 การสร้างอาคารจอดรถสัมปทาน รองรับได้ราว ๆ 1,300 คัน อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่า ประมาณ พฤษภาคม 2563 นี้จะแล้วเสร็จพร้อมบริการเต็มรูปแบบ เพิ่มเวลาปฏิบัติงาน จากเดิม 18 ชั่วโมง เป็น 24 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพบุคลากรที่จะบริการผู้โดยสารในช่วงเวลาทำการปัจจุบัน
ระยะกลาง มีโครงการพัฒนา สนามบินเชียงใหม่ที่ 1 ระหว่างพศ. 2561-2565 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น 16.5 ล้านคนต่อปี อาทิ อาคารผู้โดยสาร มีการก่อสร้างอาคารรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ รวมถึงอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่บริการไม่น้อยกว่า 117,580 ตร.ม. รองรับเที่ยวบินจาก 24 เที่ยวบิน/ชม. เป็น 34 เที่ยวบิน/ชม., ขยายหลุมจอดท่าอากาศยานจาก 12 หลุมจอด เป็น 31 หลุมจอด ปรับปรุงทางเข้าและลานจอดรถ เพิ่มประสิทธฺภาพการจอด จาก 800 คัน เป็น 3,300 คัน เป็นต้น

โดยแผนดำเนินงานระยะกลาง ได้ผ่านการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม และสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าภายในตุลาคมนี้ น่าจะเรียบร้อย ก่อนจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน จากนั้น ทอท. จะเร่งดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 3 ปีต่อไป

เป็นที่น่าสังเกตุว่า ในการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่ แห่งที่ 2 นั้น กระบวนการต่าง ๆ ที่กลุ่ม สส. เชียงใหม่ นำเสนอพบว่า มีรายละเอียดจากรายงานระบุเพียง “ในระยะยาวจะเพิ่มศักยภาพรองรับผู้โดยสารให้ได้ 20 ล้านคน/ปี”

ในการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนล่าสุด (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้มีการเพื่อหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด มีการติดตามความคืบหน้าโครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่–เชียงราย, การขอรับการสนับสนุนเทียวบินกรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน-กรุงเทพฯ รวมถึงความคืบหน้าโครงการด้านต่าง ๆ ในพื้นที่และโครงการสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 ในวาระ 3.3 ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น