นักเรียนวัฒโนฯ เมินซื้อกุหลาบวาเลนไทน์ ร่วมกันนำเงินทำบุญทอดผ้าป่าแห่งความรัก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าแห่งความรัก โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วิหารพระเจ้า แค่งคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าว ถึงแนวคิดการจัดทอดผ้าป่าวันแห่งความรักว่า เนื่องจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเป็นโรงเรียนวิถีพุทธจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ให้ตามครรลองวิถีธรรม เมื่อถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งเป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์นักเรียนมักจะใช้เงินเพื่อซื้อดอกกุหลาบหรือของขวัญอื่นๆ ให้กับคนที่รักซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางตะวันตก

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าวันแห่งความรักขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักการให้ความรักและศรัทธาในคุณความดีการทำสาธารณะประโยชน์ที่มีคุณค่าและยั่งยืนตามวิถีพุทธโดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ เครือข่ายผู้ปกครองฯ คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าถวายผ้าป่าแห่งความรักประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยที่ได้สนับสนุนการสร้างเสาธง ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นลานเวทีและเครื่องเสียงภายในหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อานิสงส์ของการร่วมทำบุญในครั้งนี้ การสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ทุกอย่าง อันจะทำให้นักเรียนได้รับความสุข ความสะดวก ความสบาย ล้วนเป็นบุญเป็นกุศลทำให้มีสติปัญญาดีในชาติภพต่อๆไปจะเฉลียวฉลาด มีปัญญา ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้ สติปัญญาสมบูรณ์พร้อม ทำให้คนได้รู้วิชาการต่างๆบนโลกให้มีชีวิต มีความสุข เอาตัวรอดได้ในโลก ย่อมมีอานิสงส์ดียิ่งขึ้นเช่นกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!