นร.รร.พร้าววิทยาคม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

นายปริญญา ใจบุญมา และนางสาวเข็มอัปสร เขื่อนแก้ว นักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ครูธราเนาว์ สัตยพานิช ครูชมัยพร แซ่วี ครูจุฑาสิรี นามกร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นางสาวดวงหทัย ตาคำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เป็นครูผู้ควบคุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น