ร.ร.เทพนารีเจ๋ง ชนะเลิศ 3 รางวัล รองชนะเลิศอีก 3 รางวัลประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่มาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อวานนี้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.ร.ร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ เผยว่า ตามที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จัดโครงการการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบอย่างพุทธศาสนิกชน โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจีงหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว นายนฤนาถ ปัญญาศิลป์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานการดำเนินงานฯ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมการประกวด ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และได้รับความเมตตาจาก พระมหารัชกร คุณสํวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร กล่าวสัมโมทนียกถา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด ประกอบด้วย การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ประเภททีมโรงเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) และการประกวดบรรยายธรรม แบ่งเป็น 4 ช่วงชั้นการศึกษา ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ของแต่ละช่วงชั้นการศึกษา จะเป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวดในระดับภาคต่อไป สำหรับร.ร.เทพนารีนั้น ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1(ป.1-ป.3) ผู้เข้าแข่งขัน ด.ญ.แพรพร ฉลวย รางวัลชนะเลิศ สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน ด.ญ.กานต์ณิชา เมขยาย ป.4/1 ด.ญ.สุพิชญา ฝักฝ่าย ป.4/1 ด.ญ.นลินนิภา กอบกำ ป.4/2 ด.ญ.ณัฐนันท์ ท่วงที ป.6/1 ด.ญ.ภัทรวรรณ กำทอง ป.6/2.รางวัลชนะเลิศบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 3(ม.1-ม.3) ด.ญ.พิชญาดา รุจิระพงศ์ ม.2/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 2(ป.4-ป.6) ด.ญ.ศิริประภา ธรรมจักร ป.6/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน น.ส.โสภิดา วิเศษสรรค์ ม.4/1 ด.ญ.ธนพร เสียงเย็น ม.3/1 ด.ญ.ศิริธร ชัยวิรัช ม.2/1 ด.ญ.อภิญญา วิกาหะ ม.2/2 ด.ญ.อัจฉราภรณ์ ขิงสร้อย ม.3/2 รองชนะเลิศอันดับ 2 บรรยายธรรมช่วงชั้นที่ 3(ม.1-ม.3) ด.ญ.วราพร ชายป่า ม.2/2

ร่วมแสดงความคิดเห็น