โรงเรียนอนุบาลแพร่รับโล่ระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1(สพป.แพร่ เขต 1) พร้อมครูผู้รับผิดชอบโครงการ เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ระดับประเทศ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์)ระดับประถมศึกษา ประเภทจํานวนนักเรียน 1,500 คนขึ้น ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ในงาน EGAT Green Learning Awards 2019

โดยงาน EGAT Green Learning Awards 2019 กฟผ.และสพฐ. รวมพลังเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งผลักดันโครงการห้องเรียนสีเขียว ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างทัศนคติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช กฟผ. สำนักงานใหญ่ โล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ประจำปี 2562 รางวัลระดับประเทศ ร.ร.อนุบาลแพร่ ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็น