รร.สันติสุข จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสันติสุข สพม.34 นำโดยนายชัยบุญ อินตุ่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ดร.ศราวุฒิ ขันยา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และ ผู้นำชุมชน ได้จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องในวาระครบรอบ 27 ปี และเปิดป้ายหอประชุม “วรวุฒิคคุณ(อินโท)” เพื่อความเป็นศิริมงคล และประโยชน์แก่ทางราชการและชุมชน โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อเป็นประธานในพิธี

ร่วมแสดงความคิดเห็น