ครูศิลปะ ชมผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ 46 นักศึกษา มร.ชม. สุดปัง..!

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ ART EDUCATION 2020 โดย นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการศิลปศึกษานิพนธ์ และจัดแสดงต่อสาธารณชน มีผลงานนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 46 คน มีผลงานทั้งหมด 100 กว่าชิ้นงาน ประกอบด้วยผลงาน เทคนิคจิตรกรรม 54 ผลงาน ประติมากรรม จำนวน 11 ผลงาน ภาพพิมพ์ จำนวน 9 ผลงาน เทคนิคผสมและสื่อผสม จำนวน 17 ผลงาน ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมี นายอริยะ เหลืองตระกูลรุ่ง ตัวแทนนักศึกษากล่าวรายงานแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีและลั่นฆ้องชัย ชมการแสดงเปิดงานชุด “มังคละอรุโณทัย (มังคละพวิชญ์ ใจหาญเฉลิมรัช)” นิพลธันาฏศิลป์ ปี 4 ควบคุมการแสดงโดย อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ

นายโภคิน ทองพูล มอบผลงานศิลปะแก่ประธาน ร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกพร้อมนำแขกผู้ร่วมงานชมผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ ที่ขอเชิญมาร่วมชื่นชมผลงานศิลปะหรือจะสนับสนุนผลงานสวย ๆ ของนักศึกษากันก็ได้ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานศิลปะต่อไป นิทรรศการเปิดให้เข้าชมเวลา 09.00-17.00 น. หยุดวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น