นักศึกษาหลักสูตร นศส.1 ปี 63 เข้าพื้นดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่

นักบริหารการเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่รับใช้สังคม (นศส.) รุ่น 1 มศว.ประสานมิตร นำโดย พลตำรวจตรี พงศ์ชัย สุขะสุต ประธาน นศส.รุ่น 1 ประธานชมรมแทนคุณแผ่นดินและประธานนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต) รุ่นที่ 28 และคณะเข้าจะดูงานพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

  1. น้ำพุร้อนสันกำแพง ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับหมู่บ้าน
  2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้าน การจัดทำโครงการ “แม่แจ่มโมเดล” โดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนเยี่ยมชมโครงการปลูกและสกัดพืชกัญชาเพื่อการรักษา
  3. ตลอดจนถึงการศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้มีผู้บริหารหน่วยงานประกอบด้วย รศ.ดรวีระพล ทองมา อธิการบดี ม.แม่โจ้ ผู้จัดการน้ำพุสันกำแพงและผู้บริหารพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎร์บนพื้นที่สูง ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น