นร. รร.กาวิละวิทยาลัย ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ 2 รายการ ระดับประเทศ

สพม.34 ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อีซูซุพาน้องท่องญี่ปุ่น เด็กหญิงกชกร โชคชัย ม.2/3 เด็กหญิงสิริโสภิตนภา เนตรรักษ์ ม.1/1 รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีซูซุพาน้องท่องญี่ปุ่น นางสาวพิมพ์วลัญช์ รูปต่ำ ม.5/2 นายธัชพล พลอยวิเศษกุล ม.4/1

การประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์พาน้อง ๆ ท่องญี่ปุ่น 2562 โดย บริษัท ตรีเพชรอีซุซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อรอบคัดเลือก “สิ่งแวดล้อมวิกฤต ชีวิตยากเข็ญ” หัวข้อรอบชิงชนะเลิศ “พลิกความคิด คืนชีวิตสิ่งแวดล้อม”

ร่วมแสดงความคิดเห็น