โค้ชเทเบิลเทนนิสช่องฟ้าซินเซิงฯ รับรางวัลคนดีศรีพลศึกษาเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี นายกฤษดา กิตติยะ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีพลศึกษาเชียงใหม่ ประจำปี 2562” ด้านกีฬา โดยเข้ารับรางวัลจาก ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ณ อาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัล “คนดีศรีพลศึกษาเชียงใหม่” เป็นรางวัลยกย่องเชิดชูบุคคลภายนอกที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านการสื่อสารมวลชน และด้านกิจกรรมและบริการสังคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น