ปชช. และ นทท. ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ร่วมกิจกรรม “Jampha Run For Charity 2020”

เช้าวันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้รักสุขภาพร่วมงานวิ่ง “แจ่มฟ้าวิ่งม่วนม่วน จวนกั๋นทำบุญ-Jampha Run For Charity 2020” ซึ่งศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ได้จัดขึ้น โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการหารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลพูน เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยการวิ่ง เป็นการสร้างสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติด้วยตนเอง เสริมสร้างสุขภาพกาย และสุขภาพใจให้สมบรูณ์ พร้อมทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ให้เป็นเมืองที่ดึงดูดใจจากประชาชนทั่วไปอีกด้วย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่ว ร่วมวิ่งกว่า 2,500 คน โดยมีจุดเริ่มต้นที่ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ใช้ถนนในเขตพื้นที่ตำบลเวียงยอง และเทศบาลเมืองลำพูน เป็นเส้นทางการแข่งขัน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Mini Marathon วิ่งระยะทาง 11 กิโลเมตร และ Fun Run วิ่งระยะทาง 6 กิโลเมตร

สำหรับรางวัลที่นักวิ่งจะได้รับประกอบด้วย ถ้วยรางวัลชนะเลิศ Overall ประเภทชาย 1 รางวัล, ประเภทหญิง 1 รางวัล, ประเภท Fun Run ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ของทุกรุ่น แบ่งเป็น ชาย-หญิง, รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 19 ปี และรุ่นทั่วไป อายุ 20 ปีขึ้นไป รวมทั้งหมด 12 รางวัล พร้อมของที่ระลึก, ประเภท Mini Marathon ชนะเลิศอันดับที่ 1-5 ของทุกรุ่น แบ่งเป็น ชาย-หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี, รุ่นอายุ 20-29 ปี, รุ่นอายุ 30-39 ปี, รุ่นอายุ 40-49 ปี, รุ่นอายุ 50-59 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมทั้งหมด 60 ถ้วยรางวัล พร้อมของที่ระลึก, ประเภทนักวิ่งแต่งกายแฟนซี ถูกใจกรรมการ 3 อันดับแรก รับของที่ระลึก และผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกประเภท จะได้รับเหรียญรางวัลทุกคน

ร่วมแสดงความคิดเห็น