รมช.ประภัตร ช่วยผู้ปลูกหอมใหญ่แม่วางเชียงใหม่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนผู้รับซื้อในพื้นที่ ร่วมรับฟังแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร ณ วัดรังสีสุทธาราม ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่ทั้งหมดจังหวัดเชียงใหม่ มีประมาณ 7,455 ไร่ ปลูกใน 4 อำเภอได้แก่ แม่วาง สันป่าตอง พร้าว และฝาง โดยอำเภอแม่วาง และสันป่าตองเป็นแหล่งใหญ่ คิดเป็น 64 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด คือ ประมาณ 4,800 ไร่ โดยขณะนี้ผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในพื้นที่ 2 อำเภอนี้ อยู่ที่ 12,000 ตัน ซึ่งเกษตรกรอยากให้ภาครัฐช่วยพยุงราคา กิโลกรัมละ 9 บาท โดยเป็นเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องจากสหกรณ์ ส่วนแนวทางในการรับซื้อผลผลิต คือ มีหน่วยงานเข้ามาร่วมรับซื้อผลผลิตจำนวน 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์แม่วาง และสหกรณ์บ้านกาด โดยรับซื้อ 50 ตัน/วัน/สหกรณ์ และในส่วนผู้ประกอบการในพื้นที่อีก 8 ล้ง จำนวน 300 ตัน/วัน รวมวันละ 400 ตัน ดำเนินการรับซื้อถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลง

ร่วมแสดงความคิดเห็น