พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและสืบชะตา ศาลากลางจังหวัดแพร่

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและสืบชะตา ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ดังนี้

เวลา ๐๗.๐๙ น. พิธีบอกกล่าวเทพยดาอารักษ์ ขึ้นท้าวทั้งสี่ ณ บริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่ จากนั้นสักการะพระพุทธวิโมกข์ พระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัดแพร่ และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช รัชกาลที่ ๕

เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีสวดคาถาแผ่เมตตาหลวง ถวายทักษิณานุปทานแด่บรรพชน อดีตเจ้าเมือง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และข้าราชการที่ล่วงลับ ณ ห้องจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ (หลังใหม่)

เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธีสืบชะตาหลวง ณ ห้องเทพวงศ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ (หลังเก่า) โดยพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิ่งเมือง พระอารามหลวง เป็นประธาน พร้อมด้วย พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พระเถรานุเถระรวม ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง และแสดงพระธรรมเทศนาฯ โดยมีนางอัญชลี บุญณราช รองนายกเหล่ากาชาด และรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้มีเกียรติร่วมพิธีฯ

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นางเปรมฤทัย มโนทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่พิธีการสงฆ์และร่วมพิธีดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!