บวงสรวงและสวดพุทธคุณล้างหน้า มหาธรณีศรีวสุนธรา (พระแม่ธรณีบีบมวยผม)

เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. พระครูวิมลบุญญาคม เจ้าอาวาสวัดบ้านอ่ายเจ้าคณะตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับพลังศรัทธาของญาติธรรมพร้อมใจกันร่วมบริจาคเงินสร้าง มหาธรณีศรีวสุนธรา (พระแม่ธรณีบีบมวยผม) ขึ้นเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะเป็นพระที่มีตำนานในพระพุทธศาสนา มีความสูงเท่ากับตึก 4 ชั้น ใช้เวลาสร้างมานานกว่า 3 ปี จนแล้วเสร็จ

จึงได้ทำพิธี บวงสรวงอาหารมังสวิรัติ ตามความเชื่อของชาวล้านนา และสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระครูประภัคร์ธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดกู้เต้า เจ้าคณะตำบลศรีภูมิ เขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นพระประธานสงฆ์พร้อมกับ พระสงฆ์จำนวน 59 รูป ทอดผ้าป่า มหาธรณีศรีวสุนธรา แล้วทำพิธีล้างหน้า มหาธรณีศรีวสุนธรา (พระแม่ธรณีบีบมวยผม) ตามความเชื่อ

โดยมีนายเจษฏา สรณวิช ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ มาเป็นประธานฝ่ายฆาราวาส ช่วงเช้าได้ทำการบวงสรวงโดยมีนางรำหรือช่างฟ้อนจำนวน 109 คน ได้มาทำการร่ายรำถวายในพิธี โดยเป็นนางรำจากหลายหมู่บ้านและนางรำนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านอ่าย ชาวบ้านบ้านอ่าย ที่เป็นฝ่ายรำถวายในงานบวงสรวง มหาธรณีศรีวสุนธรา (พระแม่ธรณีบีบมวยผม) เพื่อให้เกิดสิริมงคลกับหมู่บ้านและญาติธรรมที่มีความเลื่อมใสใน มหาธรณีศรีวสุนธรา (พระแม่ธรณีบีบมวยผม) และได้ร่วมกันยกเสาเอกเพื่อสร้างกุฏิสงฆ์สามเณร เพื่อใช้เป็นที่พักของพระสงฆ์และสามเณรที่มาอาศัยวัดในการปฏิบัติธรรมและเรียนพระธรรมวินัย และมีปอยหลวงการเฉลิมฉลอง มหาธรณีศรีวสุนธรา (พระแม่ธรณีบีบมวยผม) เป็นเวลา 3 คืน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสใน มหาธรณีศรีวสุนธรา (พระแม่ธรณีบีบมวยผม) สามารถเดินทางมาทำการนมัสการได้ที่วัดสันต้นเปา หรือวัดบ้านอ่าย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทุกวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น