โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับอาเซียน 3 รางวัลใหญ่

อิษวัต ลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป และวารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทห้องประชุม ในระดับอาเซียนและระดับประเทศ โดยมีนาย น​ภินทร ศรี​สรรพางค์​ ผู้ช่วยรัฐมนตรี​ประจำกระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็นผู้มอบ ในงาน “MICE Standard day 2020 ” ณ โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา กรุงเทพฯ จัดโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รวมรางวัลที่ได้รับทั้งสิ้น 3 รางวัล อันทรงเกียรติ ได้แก่

รางวัลที่ 1 ตรามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard – TMVS ซึ่งห้องประชุมของโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคือ ห้องประชุมดวงตะวัน แกรนด์บอลล์รูม, ห้องประชุมเชียงแสน 1-4, ห้องประชุมเชียงดาว 1-3 และห้องประชุมดอยหลวง ประจำปี 2020- 2022

รางวัลที่ 2 ตรามาตรฐานสถานที่จัดงานอาเชียน ASEAN MICE Venue Standard – AMVS ซึ่งห้องประชุมของโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคือ ห้องประชุมดวงตะวัน แกรนด์บอลล์รูม, ห้องประชุมเชียงแสน 1-4, ห้องประชุมเชียงดาว 1-3 และห้องประชุมดอยหลวง ที่ผ่านมาตรฐานระดับประเทศมาจนกระทั่งได้รับมาตรฐานระดับอาเซียน ประจำปี 2020- 2022

รางวัลที่ 3 ตรามาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย Thailand Sustainable Event Management Standard – TSEMS

โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มี การพัฒนามาตรฐาน การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทยขึ้น เพื่อให้เกิดการยอมรับ จากภาคสาธารณะและมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย อันนำไปสู่การดำเนินการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในเรื่องการดำเนินธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ และส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานไปใช้เพื่อสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และทั้งหมดทั้งมวล ที่โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ได้ ดำเนินการบริหารจัดการ ได้ครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ควบคู่กับการบริการอย่างมืออาชีพ

ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติระดับอาเซียนนี้ มีเพียง 20 โรงแรมในประเทศเท่านั้นที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับตราสัญลักษณ์

นับเป็นความภาคภูมิใจของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง และเรายังคงรักษา พัฒนา และต่อยอด มาตรฐาน ระบบการบริหารงานและการบริการอย่างยั่งยืนนี้ต่อไป และน้อมหัวใจบริการ รอต้อนรับทุกท่านที่จะมาจัดงานประชุมสัมมนาที่ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ในทุก ๆ โอกาส เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.duangtawanhotelchiangmai.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น