อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์งการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยหลังการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้พบปะกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และขอบคุณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!