นร.รร.สันทรายวิทยาคม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนายกชพรรณ วณัชกาญรวัตน์ และนางสาวโสภี เบียงแลกู่ นักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ฝึกซ้อมและควบคุมโดย คุณครูวิไลลักษณ์ วงค์วัจนสุนทร และคุณครูสุกฤษฏิ์ สมจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น