ปลุกใจ เติมไฟ เติมฝัน เมล็ดพันธุ์ พช.เชียงใหม่ ประกวดขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน รอบชิงชนะเลิศ

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน รอบชิงชนะเลิศ ในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 ณ ห้องนิทรรศการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ตามการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการปลุกเร้าให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำ กลุ่มองค์กร และเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชนเกิดอุดมการณ์ในการทำงานพัฒนาชุมชน โดยใช้การร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน เป็นสื่อในการกระตุ้น ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมถึงผู้นำกลุ่ม องค์กร ตลอดจนเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน มีความมุ่งมั่นในการทำงานพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ

ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 6 ทีม จากรอบคัดเลือก 18 ทีม โดยมีผลการประกวด ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบานชื่นรื่นรมย์ จากอำเภอสันทราย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมพร้าวปลุกพลัง สร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน จากอำเภอพร้าว ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมร่วมทำงาน สร้างชุมชน คนแม่ริม จากอำเภอแม่ริม ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีมอำเภอสันป่าตอง ทีมสานสัมพันธ์แม่ออน อำเภอแม่ออน และทีมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอแม่อาย

โดยนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับทีมผู้เข้าประกวดในครั้งนี้ ซึ่งได้กล่าวว่า “ในกิจกรรมการประกวดเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ เป็นการร่วมแรงร่วมใจในการรวมพลังของเมล็ดพันธุ์ พช. จากทุกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปลุกอุดมการณ์ รวมพลังในขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข”

ซึ่งทีมที่ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ จะเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน ในระดับเขตตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป

พช.เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น