ยังแอบเผาป่า! วอนคำนึงถึงความเสียหาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ก.พ. 63 ในพื้นที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่งมามีพื้นที่เป็นป่าไม้ ทั้งป่าอุทยาน ป่าสงวน และป่าอนุรักษ์ เป็นป่าไม้ที่อุคมสมบูรณ์มาก และเป็นภูเขาสูงชัน มี 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 2 หมื่นกว่าคน ทางการให้เวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดตั้งวันที่ 10 ม.ค. ถึง 30 เม.ย. 63 นี้ ขณะนี้ยังผู้แอบเผาป่าอย่างต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนให้กับ นายอำเภอ ปลัดความมั่นคง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้รับผิดชอบในอำเภอแม่ออน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดอาสาสมัครดับไฟป่าในทุกพื้นที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก และสร้างความเสียหายให้พื้นป่า และสัตว์ป่าที่อยู่อาศัยในป่าไม้ ต้องหนีตายกันเป็นจำนวนมาก

ผู้ที่แอบเผาป่าไม่คำนึงถึงความเสียหายดังกล่าว เพื่อหาผลประโยชน์จากป่าไม้ในฤดูฝนเท่านั้น การเผาป่าหรือเผาในที่โล่งยังสร้าง PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุ เด็กเล็กกลุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมาก วอนให้หยุดเผา สงสารเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องเฝ้าระวังทุกเวลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น