นร.รร.สารภีพิทยาคม คว้ารางวัลกีฬายูโดยุวชน

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูโดยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศ ครั้งที่ 5 จัดโดยสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลจากผลการแข่งขันดังต่อไปนี้
1. รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.อภิญญา สุขประเสริฐ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/3 อายุไม่เกิน 14 ปี รุ่นน้ำหนัก 44-48 กก.
2. รางวัลเหรียญทองแดง ด.ญ.ปริณดา คำบุญชู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/3 อายุไม่เกิน 14 ปี รุ่นน้ำหนัก 36-40 กก.
3. รางวัลที่ 4 เด็กชายภาคภูมิ แสงศรีจันทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/2 อายุไม่เกิน 14 ปี น้ำหนัก 40-45 กก.
ณ ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ จังหวัดนนทบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น