อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Real Team

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษานักศึกษาชมรม Automotive Technology สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ในนามทีม Real Team ที่สามารถคว้ารางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ Best Improvement ประเภท Student Formula (เครื่องยนต์สันดาปภายใน) และได้คะแนนรวมอยู่ในอันดับที่ 12 จากทั้งหมด 36 ทีม ในการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2020 Student Formula’ s Team ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563

ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดี ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ที่ปรึกษาคณบดี และอาจารย์สวัสดิ์ กีไสย์ นำนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้าพบและรายงานผลการแข่งขัน โอกาสนี้ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สามารถนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขันจนได้รับรางวัลมาครอง และขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากเวทีการแข่งขันมาปรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและการทำงานในชีวิตต่อไป

นักศึกษาทีม Real Team ประกอบด้วย นายณัฐกฤต นิธิสมบัติ, นายกรมิษฐ อมตวณิชกุล, นายกานต์ชนก แปงสี, นายชัยวัฒน์ เทพวงศ์, นายชัยชนะ สอนแก้ว, นายวิสิษฐ์พล แสนคำปา, นางสาวพรปวีณ์ แก้วประเทศ, นางสาวสุวิกา อินทรสงวน และนายปฏิภาน แสงแดง โดยมีอาจารย์สวัสดิ์ กีไสย์ และอาจารย์นาวี นันต๊ะภาพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับการแข่งขันดังกล่าวดำเนินการ จัดโดย สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท.) Society of Automotive Engineers Thailand (TSAE) เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและฝึกปฏิบัติ เรียนรู้กระบวนการวิจัยพัฒนา ออกแบบ ตลอดจนสามารถสร้างรถยนต์ประเภท Student Formula ขึ้นได้เอง อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์กับสถาบันอื่น ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น