โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ขนม ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง มีความประสงค์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ผู้ประกอบอาหารให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 1 ราย
2.ผู้ประกอบอาหารให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนหอพัก จำนวน 1 ราย
3.ร้านอาหารจานด่วน (ข้าวราดแกง 2 ร้าน/อาหารจานเดียว 1 ร้าน) จำนวน 3 ราย
4.ร้านก๋วยเตี๋ยว จำนวน 1 ราย
5.ร้านของทอด จำนวน 1 ราย
6.ร้านขนม จำนวน 1 ราย
หมายเหตุ : จำนวนนักเรียนชั้นปฐมวัยประมาณ 600 คน, ชั้น ป.1 – 3 ประมาณ 800 คน และชั้น ป.4 – ม.6 ประมาณ 1,700 คน

ผู้สนใจติดต่อซื้อแบบข้อเสนอผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563 ในวันทำการ เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เลขที่ 196-197 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ 053-105075 และ 053-105076

ร่วมแสดงความคิดเห็น