ศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี สนับสนุนเครื่องบิน ลาดตระเวนตรวจจุดความร้อน ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า สนับสนุนเครื่องบินฝึกแบบ 41 หรือ บ.ฝ.41 จากศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี ใช้ในการลาดตระเวนตรวจจุดความร้อน เพื่อประสิทธิภาพของตรวจสอบสภาพอากาศ และภูมิประเทศที่เกิดจุดความร้อน ระยะทำการบิน 600 กิโลเมตร ความสูงอยู่ที่ 16,500 ฟุต บินได้นาน 4 ชั่วโมง

เพื่อยืนยันเป้าหมายให้ผู้ดำเนินการชุดดับไฟป่าหรือเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำ เข้าถึงจุดความร้อนได้อย่างถูกต้อง โดยในวันนี้ 17 ก.พ. 63 ขึ้นบินในการลาดตระเวนตรวจจุดความร้อน พื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่ริม อ.กัลยานิวัฒนา อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย และอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ซึ่งมีรอยต่อกับ จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจาก จ.แม่ฮ่องสอน มีจุดความร้อนมากและค่าคุณภาพอากาศเกินมาตราฐานติดต่อกัน 3 วัน และจากการลาดตระเวน พบไฟที่บริเวณ อ.กัลยาณิวัฒนา และบริเวณรอยต่อระหว่าง อ.ดอยหล่อกับ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น