ค่ายย่อยที่ 1 ภาคเหนือ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ สอศ. ครั้งที่ 9

วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 13.30 น. นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ทำหน้าที่ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมค่ายย่อยที่ 1 ภาคเหนือ เรื่องการเตรียมงาน การจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2–6 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมค่ายย่อยที่ 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประธาน และรองประธาน ค่ายย่อยที่ 1 จากสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลำพูน, จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น