งาน 100 ปี ชาตกาล “มหาสิงฆะ วรรณสัย” ณ บ้านป่ายางหลวง ลำพูน

ครอบครัววรรณสัย สภาเปรียญจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญไชย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และคณะลูกศิลย์อาจารย์สิงฆะ ขอเชิญร่วมงาน 100 ปี ชาตกาล “มหาสิงฆะ วรรณสัย” ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านสันป่ายางหลวง บ้านเลที่ 64 ถถนนเจริษราษฏ์ ซ.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

กำหนดการ
เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงาน 100 ปี ชาตากาล “มหาสิงฆะ วรรณสัย” เปิดบ้านและเปิดผลงานมหาสิงฆะ วรรณสัย
เวลา 09.30 น. พิธีสวดทักษิณานุปทาน
เวลา 11.00 น. ถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ และรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 12.00 น. ฟังเสวนา ห้วข้อ บทบาทมหาสิงฆธ วรรณสัย กับเมืองลำพูน โดยมีผู้ร่วมเสวนา พระเทพรัตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน, พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (ครูบาอิทร) วัดสันป่ายางหลวง, พระครูนิวิฐวิริยคุณ, อ.รำไพ ดีสุพจน์, อ.บารเมศ วรรณสัย, อ.พงษ์เทพ มนัสตรง ผู้ดำเนินการเสวนา
ติดต่อสอบถาม คุณบารเมศ โทร 087-7144444, คุณเจตนา โทร 086-9102033 และคุณอุบลพรรณ โทร 086-9245642

ร่วมแสดงความคิดเห็น