ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ออกประเมินการบริหารการเงินการคลังสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินการบริหารหารเงินการคลัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ออกประเมินการบริหารการเงินการคลังสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านออนหลวย อ.แม่ออน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีนางสาวเอื้อมพร ตรีภาพนาถ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ดร.กรศิริ กรองสุดยอด ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวกาญจนา ยกกรเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการชุดประเมิน โดยมีนายนเรศ สมจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านออนหลวย คณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการดำเนินงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น