(มีคลิป) เชียงใหม่ PM2.5 พุ่งเกินค่ามาตรฐาน ปกคลุมหนาทึบทั่วเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดทั้งวันนี้ 17 ก.พ. 2563 สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบ จนไม่สามารถมองเห็นยอดดอยสุเทพจากในตัวเมืองและระยะไกลได้ตามปกติ นอกจากนี้ยังสามารถรับรู้ได้ถึงกลิ่นไหม้อย่างชัดเจน ขณะที่ผลการตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 และคุณภาพอากาศ พบว่าสูงเกินค่ามาตรฐานจนอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว

โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 79 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 84 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 172, 185 และ 109 ตามลำดับ เกินค่ามาตรฐาน 100

ซึ่งมีการแจ้งเตือนและข้อแนะนำประชาชนทั่วไปให้เลี่ยงการออกทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงให้งดทำกิจกรรมนอกบ้าน

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่าวานนี้ (16 ก.พ. 63) มีการตรวจพบจุดความร้อนในจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งวัน รวมทั้งสิ้น 184 จุด ใน 15 อำเภอ จาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประกอบกับสภาพอากาศเย็นและไม่มีลม ฝุ่นควันจึงไม่สามารถระบายออกไปได้ โดยในเช้าวันนี้ แม้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ในทุกอำเภอจะบูรณาการกำลังเข้าดับไฟป่าและทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่าตลอดทั้งวันทั้งคืน โดยเฉพาะที่อำเภอแม่ออน บริเวณกิ่วฝิ่น ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน รอยต่อ ระหว่างอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กับตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง และดอยสามหงก หมู่บ้านแม่กำปอง บ้านแม่เตาดิน บ้านแม่กะ ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ออน ฝ่ายความมั่นคง หน่วยดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ระดมกำลังเร่งเข้าดับไฟป่าอย่างเต็มที่ ขณะที่เช้าวันนี้มีรายงานการตรวจพบจุดความร้อนช่วงเช้าทั้งหมด 46 จุด อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 18 จุด ป่าอนุรักษ์ 27 จุด เขต สปก. 1 จุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น