เปิดอย่างยิ่งใหญ่! กีฬาประเพณี “ยุพราชฯ-เตรียมทหาร” สายใยผูกพัน สุขสันต์สามัคคี ครั้งที่ 29

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 พลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมทหาร ครั้งที่ 29 พร้อมกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ นักเรียนยุพราชวิทยาลัย และนักเรียนเตรียมทหารทุกนาย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

พลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาประเพณี ระหว่างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กับโรงเรียนเตรียมทหารในวันนี้ มีความยินดี ที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดเจตนารมณ์อันดี ของทั้ง 2 สถาบันการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมทหาร ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 29 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความผูกพัน และความสัมพันธ์อันเหนียวแน่น ที่มีต่อกันมายาวนาน โดยนักเรียนของทั้งสองสถาบัน ต่างก็เป็นนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีความมั่นคงสืบต่อไป

การแข่งขันกีฬาประเพณีในวันนี้ ขอให้นักกีฬาและกองเชียร์ได้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมกีฬาประเพณี ซึ่งต้องการให้กีฬาเป็นสื่อแห่งมิตรภาพ และสร้างสรรค์ความสามัคคี มากกว่าผลแพ้ชนะ ดังนั้น ขอให้นักกีฬาทั้งสองสถาบันได้ทำการแข่งขันตามกฎ กติกา และอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งจะทำให้มิตรภาพของทั้งสองสถาบันได้ดำรงยั่งยืนสืบต่อไป

นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาประเพณี ระหว่างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกับโรงเรียนเตรียมทหาร เกิดขึ้นเนื่องจากโรงเรียนเตรียมทหารได้นำคณะนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีในเขตจังหวัดภาคเหนือ เพื่อประกอบการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 29 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนำนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 จำนวน 793 นาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และคณะครู อาจารย์ จำนวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณีในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านวิชาการและนันทนาการ ระหว่างคณะข้าราชการ และคณะครู ของทั้งสองสถาบัน กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ คำคม คณิตคิดเร็ว A – MATH และ Cross Word และการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียน การแข่งขันกีฬามีจำนวนทั้งสิ้น 6 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และแบดมินตัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของทั้งสองสถาบัน โอกาสนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทั้งสองสถาบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น