พัฒนาชุมชนเมืองเชียงใหม่เตรียมความพร้อม ร่วมโครงการ Koyori project รายกลุ่มบ้านศักยภาพ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมายนางพรชลี มีบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับนางสาวทักษนันท์ เขมหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับทีมงานจากสมาคมวัฒนธรรมศิลป์ล้านนา (Lanna Cutture&Crafts Association)ติดตาม ประสานงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop เพื่อเข้าร่วมโครงการ Koyori project รายกลุ่มบ้านศักยภาพ ณ บ้านขัวโก หมู่ที่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น