เทศบาลนครลำปาง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ “ป้องกันโรคด้วยวิธี ชี่กง-ไท้ชิ”

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ “ป้องกันโรคด้วยวิธี ชี่กง-ไท้ชิ” ปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมโครงการฯ เนื่องด้วยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยอาจารย์กันติพงค์ วงศ์หล่อ ที่ปรึกษา บริษัท เวลเนส ไอดอลจำกัด และอาจารย์นิศาชล เจริญนิตย์ ที่ปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี บริษัท เวลเนส ไอดอล จำกัด เป็นวิทยากร “ชี่กง-ไท้ชิ” คือศาสตร์โบราณที่มีมาหลายพันปี เป็นศาสตร์ที่นำสัจธรรมของชีวิตลุ่มลึก สามารถปรับแต่งสู่วิถีชีวิตได้ดี เป็นการปรับปรุงธรรมชาติของชีวิตให้เกิดการเรียนรู้ ผสมผสานสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยเป้าหมาย ชี่กง-ไท้ชิ คือสูตรการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนจีนโบราณ โดยไม่ต้องพึ่งยา เน้นความสมานฉันท์ของภายใน การไหลเวียนของชี่ (ลมปราณ) เพื่อสุขภาพและอายุที่ยืนยาว

ร่วมแสดงความคิดเห็น