“ศิลปะและการออกแบบ” ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์นักศึกษาศิลปะและการออกแบบ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปนิพนธ์ EXPORT ART AND DESIGN EXHIBITION 2020 ประจำปี 2563 ผลงานของนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผลงานนักศึกษาออกแบบที่ต้องใช้ทักษะในการเรียนในงานออกแบบ ออกแบบมัลติมีเดีย ออกแบบสื่อกราฟิก ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยแสดงงานระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2563 ณ ชั้น G ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมในพิธีเปิด วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 18:00น.เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!