ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างแนวป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ปลูกป่าใหม่ ที่สวนป่าสาธารณะพุทธชยันตี อ.ไชยปราการ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ชาวบ้าน เยาวชน ทหารนอกเครื่องแบบ พร้อมทำงาน จิตอาสาสำนักงานคุมประพฤติ จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง ชุดไฟป่า นักเรียนตามอัธยาศัย (กศน.) กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครครูในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จำนวนกว่า100 คน ได้ร่วมกันสร้างแนวป้องกันไฟป่าเข้าในพื้นที่ปลูกป่าใหม่ ที่สวนป่าสาธารณะพุทธชยันตี บ้านปางหมู่ที่ 8 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ

โดยการนำของนายทองวัน กิติแก้ว กำนัน ต.หนองบัว อดีตกำนันดีเด่นแหนบทองคำ นำทีมขึ้นสร้างแนวกันไฟป่า เพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะมีการลุกไหม้ในพื้นที่ป่าใหม่แห่งนี้ สวนป่านี้เกิดจากการรวมพลังของทุกฝ่ายสร้างขึ้น เพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นป่าที่ปลูก ต้นยางนา ต้นพยุง ต้นประดู่ ต้นสักทอง ฯ มีพื้นที่มากกว่า 200 กว่าไร่ เป็นป่าชุมชนที่ปลูกขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนรักป่ารักแหล่งต้นน้ำลำธาร

แรกเริ่มเป็นเขาหัวโล้นไม่มีต้นไม้ เพราะชาวบ้านบุกรุกเพื่อต้องการจะปลูกพืชเศรษฐกิจ แต่ทางคณะทำงาน กับพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ประธานโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริป่ารักน้ำ อ.ไชยปราการ ได้ขอคืนผืนเขาหัวโล้น โดยการขอซื้อเพื่อทำการปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นมา รักษาแหล่งต้นน้ำออกรู ซึ่งน้ำออกรูนี้มีมานานมาก และไม่เคยแห้งเหือดหายไปไหน ชาวบ้านเกษตรกรสามารถแบ่งน้ำนี้ตามสัดส่วนใช้ทั้งอุปโภคและบริโภค เลี้ยงสัตว์ปลูกพืชทางการเกษตร ซึ่งเพียงพอกับชาวบ้านในพื้นที่ แต่ทุกวันนี้ป่าหายไปมาก น้ำเริ่มจะแห้งลงและเหลือน้อย ซึ่งต้องทำการอนุรักษ์กันไว้เพื่อคนรุ่นหลัง จะได้มีโอกาสเข้ามาพบเห็น และได้ใช้น้ำอย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น