‘ดอกเหลืองอินเดีย’ บานสวยงามปกคลุมพื้นที่ แนวถนนสายเชียงคำ-น่าน

ดอกไม้งาม ‘เหลืองอินเดีย’ ที่ออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่าม ตามแนวถนนสองฝั่ง สายเชียงคำ-น่าน ช่วง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ ถือว่าเป็นถนนที่สวยงามในขณะนี้ หลังแนวถนนตลอดระทาง กว่า 1 กิโลเมตร กำลังออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่งสวยงามรับแล้ง

บริเวณถนนสายเชียงคำ-น่าน ช่วง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ บริเวณหน้าแขวงการทางพะเยาที่ 2 ต.ฝายกวาง ในช่วงนี้ ทั้งสองฝั่งถนนเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร จะได้ชมความงามของดอกเหลืองอินเดีย ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่าม สวยงาม ซึ่งเป็นภาพที่สร้างความสนใจ และสวยงามเป็นอย่างมากในช่วงนี้ ซึ่งดอกเหลืองอินเดีย จะเบ่งบานในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อน สำหรับถนนสายนี้ จะเป็นเส้นทางมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวภูลังกา ของ จ.พะเยา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ดอกเหลืองอินเดียที่บานสะพรั่งในช่วงนี้ ถือว่าเป็นจุดสนใจของผู้ที่เดินทางผ่านเส้นทางนี้เป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นถนนที่สวยงามอีกเส้นทางหนึ่ง ที่มักจะมีนักท่องเที่ยวแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น