จ.แม่ฮ่องสอน ยังคงมีไฟป่าเกิดขึ้นต่อเนื่อง ในหลายพื้นที่

สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เมืองสามหมอก ยังคงมีไฟป่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ปาย มีไฟป่ามากกว่าอำเภออื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นการชิงเผาตามหลักวิชาการ แต่ควันที่ส่งผลกระทบต่อตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นควันไฟป่าที่เกิดในเขต ต.ผาบ่อง และห้วยโป่ง ซึ่งเป็นการลอบเผาในพื้นที่เทือกเขาสูงยากต่อการเข้าไปดับไฟ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บัญชาการควบคุมแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควันจากไฟป่า ได้สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

1.จุดความร้อนในระบบ MODIS จำนวน 192 จุด (สูงสุดที่ อ.ปาย จำนวน 62 จุด)

2.จุดความร้อนในระบบ Viirs จำนวน 2,116 จุด (สูงสุดที่ อ.ปาย 745 จุด)

3.คุณภาพอากาศประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ค่า PM 2.5 เท่ากับ 88 มคก./ลบ.ม.(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้พบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 มคก./ลบ.ม. ได้ลดลงจากวันก่อน ที่มีค่าเกิน 100 มคก./ลบ.ม.

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ระบุว่าการดำเนินการจัดการเชื้อเพลิงในป่าหรือชิงเผาตามหลักวิชาการยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสมในป่าในน้อยลงเพื่อที่จะไม่สร้างปัญหาในเดือนมีนาคมและเมษายน ที่จะมีไฟป่ามากขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น