มาแล้ว เยาวชนภาคฤดูร้อน 63 ทน.เชียงใหม่ ไฟเขียว จัดอบรมช่วงปิดเทอม 9 ชนิดกีฬา

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ เปิดไฟเขียวให้ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2563 เปิดสอนกีฬาให้เยาวชน 9 ชนิดกีฬา ตลอดเวลา 20 วันในการอบรม มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละชนิดกีฬามาร่วมเป็นวิทยากร ได้รองหน่อ สุนทร ยามศิริ รองนายกฯ มาดูแล

ทัศนัย บูรณุปกรณ์

น.ส.ดาริกา เตชะวัง ผอ.ศูนย์กิจกรรมเด็กและเยาวชน สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งว่า ด้วยในช่วงปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม–เมษายน เด็กและเยาวชนมีเวลาว่างจากการเรียนหนังสือ แต่ไม่มีสถานที่ประกอบกิจกรรมตามความสนใจ เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 10 เมษายน 2563 (ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์) รวม 20 วัน ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

สุนทร ยามศิริ

โดยให้มีการฝึกอบรมกิจกรรมกีฬา จำนวนทั้งสิ้น 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ การฝึกอบรมกีฬาเทเบิลเทนนิส เทควันโด้ แบดมินตัน ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง เทนนิส หมากรุกไทย และหมากฮอสไทย กำหนดรับสมัครพร้อมยื่นหลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีเปิดอบรมในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงพลศึกษา สนามกีฬาเทศบาลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 053-291181 ในวันเวลาราชการ

ดาริกา เตชะวัง

ร่วมแสดงความคิดเห็น