อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมจัดตั้งทีม ปฏิบัติการเฉพาะกิจดับไฟป่า

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ลาภอดิศร รองนายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม จัดตั้งทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจดับไฟป่า ประจำปี 2563 โดยมีนายสมชาติ วัฒนากล้า ผอ.สำนักการช่าง อบจ.กล่าวรายงาน พร้อมด้วย น.อ.วัฒนา บัวชุม เสนาธิการกองบิน 41 นายอินทร์ศร พรหมมินทร์ ปลัด อบจ.เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ อบจ. ประธานอปพร.เชียงใหม่ ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และผู้แทน สนง.ปภ.เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่, ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ และ อบจ.เชียงใหม่ รวมจำนวน 30 นาย เป็นทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ในการเข้าระงับเหตุไฟป่า ในพื้นที่ยากลำบาก และเป็นทีมที่พัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงาน ร่วมกับอากาศยานในการส่งกำลังทางอากาศได้ ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานใน จ.เชียงใหม่ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่นควันของ จ.เชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการเข้าถึงพื้นที่จุดเกิดเหตุไฟป่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น