เชิญชมนิทรรศการ ผลงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขอเชิญชวน เข้าร่วมงานนิทรรศการผลงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ในวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)​

ร่วมแสดงความคิดเห็น