รพ.แพร่ จัดเวทีวิชาการ “ผลกระทบทางสุขภาพ จากมลพิษทางอากาศ”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นพ.ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผอ.รพ.แพร่ มีความห่วงใยต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ จากวิกฤตฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศที่คุกคามสุขภาพประชาชน รพ.แพร่ โดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จึงจัดเวทีวิชาการ “ผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ” แก่เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดแพร่ โดย ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และอ.มยุรา วิวรรธนะเดช นักวิจัยอิสระ เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุข เกี่ยวกับการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก การให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชน ในการดูแลตนเองและการป้องกันอันตรายที่เป็นภัยเงียบ ส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพ เพื่อรับมือ จัดการกับปัญหาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ส่วน รพ.สูงเม่น รายงานการตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 จากเครื่อง Dust boy mini model IN.v.1.0 ติดตั้งที่ รพ.สูงเม่น ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 71 มคก./ลบ.ม.อยู่ในระดับ มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นใส้ อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์

หมายเหตุ ค่าที่วัดได้จากเครื่อง dustboy mini นี้ เป็นเพียงข้อมูลการเฝ้าระวัง ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามระเบียบของกรมควบคุมมลพิษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!