อบจ.แพร่ เตรียมดำเนินงาน ศูนย์รับแจ้งเหตุ-สั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน เปิดใช้งาน เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง และนายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ. พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัด อบจ. เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน อบจ.แพร่ (1669)

โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นพ.ขจร วินัยพานิช สาธารณสุข จ.แพร่ และ นพ.วิชิน โชติปฎิเวชกุล รอง ผอ.รพ.แพร่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และตำรวจภูธร จ.แพร่ เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาศึกษาและนันทนาการ สนามกีฬา อบจ.แพร่

สำหรับความก้าวหน้าของการเตรียมความพร้อม การย้ายศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จาก รพ.แพร่ มาอยู่ที่ อบจ.แพร่ ในด้านของอุปกรณ์ เทคโนโลยี วิทยุสื่อสาร คู่สายโทรศัพท์สำหรับการรับแจ้งเหตุ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในด้านของบุคลากรที่จะมาประจำศูนย์ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา และในระยะ 3 เดือนแรก รพ.แพร่ จะสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และฝึกบุคลากรใหม่ไปพร้อม ๆ กัน โดยในที่ประชุมคาดว่า จะดำเนินการย้ายระบบมาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เกินเดือนเมษายน 2563 นี้ ในส่วนของตำรวจภูธรฯ ดำเนินการด้านการควบคุมระบบกล้อง CCTV และรับแจ้งเหตุ 191 จะปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 อบจ.แพร่ เช่นกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!