จ.แพร่ ร่วมมือทุกภาคส่วนและชุมชน จัดพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุช่อแฮ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.39 น. ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางเปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและชุมชน ได้ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุช่อแฮ เพื่อบวงสรวงเทพยดา เจ้าที่ ที่ปกปักรักษา วัดพระธาตุช่อแฮ ตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา

ก่อนงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ แห่ตุงหลวง จะเริ่มขึ้น ระหว่างวันที่ 2-8 มี.ค. 2563 เพื่อเป็นสิริมงคล ในงานมีพิธีบวงสรวงเทพยดาพระธาตุช่อแฮทั่วจักรวาล โดย คณะพรหมณ์เริงสันต์ ศรีจันทร์ ณ ลานรอบองค์พระธาตุช่อแฮ และปักธูปบูชาเครื่องสังเวย และฟ้อนบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ โดย นักเรียนโรงเรียนเมืองแพร่ สพม.เขต 37

ร่วมแสดงความคิดเห็น