ยงยุทธ นำคนรุ่นใหม่ เดินหน้าลดช่องว่าง ระหว่างผู้แทนกับราษฎร แก้ปัญหาทุกพื้นที่

วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานที่ปรึกษากลุ่มพลเมืองร่วมใจ กล่าวว่าในโลกยุคใหม่ที่มีการแข่งขันในด้านเทคโนโลยี ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือในการก้าวไปพร้อมกับโลก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ต้องรับมือและเรียนรู้ในการตามให้ทันโลก เช่น การนำเทคโนโลยีเอไอมาใช้ ด้านสาธารณสุข ด้านกฏหมาย เป็นต้น

ในประเทศไทยมีปัญหาต่าง ๆ มากมาย ที่ระบบราชการและรัฐไม่สามารถแก้ได้ กลุ่มพลเมืองร่วมใจจึงเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมกันแก้ปัญหาให้กับชาติ ไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนคนไทย การประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มพลเมืองร่วมใจในเวทีนี้ มีนักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และคนรุ่นใหม่จากทุกหมู่บ้านในอำเภอเมืองเชียงรายและข้างเคียง เข้าร่วมเป็นจำนวนมากเข้าร่วมจนล้นห้องประชุม

จากนั้นพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะที่ปรึกษากลุ่มพลเมืองร่วมใจ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องความมั่นคง กล่าวว่าในโลกยุคเทคโนโลยีที่ก้าวไกล ต้องเตรียมพร้อมรับมือภัยความมั่นคงทางไซเบอร์ และภัยทางชีวภาพในยุคสงครามชีวภาพ โดยคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในโลกไซเบอร์และพี่น้องประชาชนทุกคน สามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยประเทศในสงครามยุคใหม่ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยและเคารพสิทธ์ของทุกคน

กลุ่มพลเมืองร่วมใจเป็นการรวมตัวของคนรุ่นใหม่จากทุกภาคส่วนหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น นักการเมือง นักศึกษา ข้าราชการ นักธุรกิจ คนในแวดวงการศึกษา แวดวงบันเทิง ที่มีแนวคิดตรงกันในการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกลของรัฐสภาและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเป็นสำคัญ

กลุ่มพลเมืองร่วมใจมีแกนนำที่สำคัญเป็นหัวเรือใหญ่ อาทิ มิตติ ติยะไพรัช อดีตเลขาธิการพรรคไทยรักษาชาติ อิทธิพล ศรีสองสม พรรคเพื่อไทย วราทิต ไชยนันทน์ พรรคเพื่อไทย อภิญญา อนุกูลอำไพ พรรคเพื่อชาติ และมีนักศึกษาจากหลายสถาบันเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยในส่วนของจังหวัดเชียงราย มี รพินทร์ ไพบูลย์ เป็นผู้ประสานงาน โดยเวทีนี้เป็นเวทีที่ 10 ของการเดินสาย และในเดือนมีนาคม กลุ่มพลเมืองร่วมใจจะมีกิจกรรมที่สำคัญในการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ถ้ำหลวง ขุนน้ำ-นางนอน ภูทับเบิก และนับจากนี้เป็นต้น ไปจะมีการเดินหน้าแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทุกที่อย่างเป็นรูปธรรม และในส่วนของจังหวัดเชียงรายมีการเดินหน้าแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกตำบล หมู่บ้าน อย่างเข้มข้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น