วิทยุการบินฯ ร่วมกับกองทัพไทย วางแผนการบินช่วงฝึกคอบราโกลด์ 24 ก.พ. – 6 มี.ค. 63

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า “วิทยุการบินฯ ให้การสนับสนุนภารกิจภาคความมั่นคงของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้กองทัพไทยได้กำหนดช่วงเวลาการฝึก ร่วมผสมทางทหารระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา หรือ “คอบราโกลด์” ซึ่งเป็นปีที่ 39 ของการฝึกความร่วมมือทางทหารที่ใหญ่ที่สุด ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีประเทศหลักเข้าร่วมการฝึก จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย และประเทศที่ร่วมสังเกตการณ์อีก 22 ประเทศ รวมทั้งหมด 29 ประเทศ

โดยการฝึกนี้ ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งในปีนี้กองทัพไทยได้กำหนดช่วงเวลาการฝึกคอบราโกลด์ ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. – 6 มี.ค. 63 เวลา 08.00 – 21.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ โดยการฝึกดังกล่าวจำเป็นต้องมีการปิดห้วงอากาศ ในบริเวณพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และอ่าวไทย เพื่อใช้ทำการฝึก อีกทั้งในปีนี้ได้ขยายพื้นที่การฝึกไปบริเวณเหนืออ่าวไทย สนามบินสมุย และสนามบินนครศรีธรรมราช ในช่วงวันที่ 25 – 28 ก.พ. 63 เวลา 08.00 – 16.00 น. อีกด้วย”

นายสมนึกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “วิทยุการบินฯ ได้เตรียมพร้อมบริหารจราจรทางอากาศ ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพอากาศอย่างใกล้ชิด จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศไปประจำศูนย์บัญชาการการฝึกฯ ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับกองทัพไทย อีกทั้งได้เตรียมแผนบริหารความคล่องตัว การจราจรทางอากาศตลอดห้วงการฝึก โดยแจ้งให้สายการบินปรับการใช้เส้นทาง บินตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ อีกทั้งได้มีการบริหารจัดการความสูง เพื่อลดการกระจุกตัวในห้วงอากาศ

อย่างไรก็ตาม เนื่องมาจากพื้นที่ห้วงอากาศมีจำกัด จึงอาจเกิดความล่าช้าบ้างเล็กน้อย ในบางช่วงเวลาของการฝึก ทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสารรับฟังข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ จากสายการบินและท่าอากาศยานอย่างใกล้ชิด โดยวิทยุการบินฯ พร้อมอำนวยความสะดวกและบริหารจราจรทางอากาศ เพื่อให้เกิดผลกระทบความล่าช้าของเที่ยวบินน้อยที่สุด และเพื่อความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินเป็นสำคัญ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น