ยืนยัน ! สาธารณสุขไทย ทำเต็มที่ ไม่ปกปิดข้อมูล เตรียมพร้อมหากเข้าสู่ระยะที่ 3

นายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของไทย ติดตามสถานการณ์และบูรณาการการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการระบาดของโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่จีนประกาศให้นานาชาติทราบว่า มีการระบาดของโรคในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย และกำลังขยายไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีภารกิจหลักในการคัดกรองผู้ติดเชื้อ และผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ รวมถึงการรักษาผู้ป่วยและติดตามผู้มีความเสี่ยง เพื่อให้รักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 5 มาตรการสำคัญ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
ขณะนี้ไทยทำได้ดีแล้วแต่ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อม รับมือระยะที่ 3 หากมีการแพร่ระบาดภายในประเทศขึ้นมา จึงได้ให้มีมาตรการ การเตรียมการเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาจะได้ปฏิบัติได้ทันที
และยืนยันว่าเราไม่มีการปิดบังหรือบิดเบือนตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทย ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยมีมาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคที่ดี มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียวที่ Global Health Security Index จัดให้เป็นประเทศที่มีการเตรียมพร้อมมากที่สุด สูงเป็นอันดับ 6 ของโลก เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย

เราเป็นประเทศแรกที่เริ่มมีการคัดกรองที่ทุกสนามบิน มีการแจกการ์ด แผ่นพับข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และสถานบริการต่าง ๆ และที่สำคัญอย่างยิ่ง เรามีบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และคนทำงานที่มีความสามารถ ทุ่มเท เสียสละมากมาย บุคคลเหล่านี้เราต้องให้ความเชื่อมั่น ให้กำลังใจ และให้ความร่วมมือครับ จึงมั่นใจได้ว่า รัฐบาลสามารถรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยถือว่า “ชีวิตและสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทย มีความสำคัญสูงสุด”
ในส่วนการลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว มีทั้งมาตรการทางด้านภาษีด้านต่าง ๆ และการให้ความช่วยเหลือทางธุรกรรมการเงิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!