อ.แม่สรวย เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายกิตติ ชัยดรุณ นอภ.แม่สรวย เป็นประธานประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2563 ทต.เจดีย์หลวง ณ ศูนย์ ปภ.ทต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จากนั้นเป็นประธานเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์บัญชาการ หมู่ที่ 8 ต.เจดีย์หลวง พร้อมด้วย นายแจ๊ค ธิสงค์ นายก ทต.เจดีย์หลวง รองปลัด ทต.เจดีย์หลวง ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ รวมทั้งตำรวจ ทหาร และชุดปฏิบัติการไฟป่า ร่วมพิธี

ร่วมแสดงความคิดเห็น