เร่งซ่อมถนน รับเดินทางเที่ยวเชียงใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัด เร่งรัดสร้างซ่อมบำรุงสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยการความปลอดภัยการใช้เส้นทางสายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ งานการก่อสร้างนอกจากจะควบคุมให้มีมาตรฐานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สภาพความเรียบของผิวทาง ต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากลไม่เกิน 2 เมตร/กม. ผิวทางคอนกรีต ไม่เกิน 2.5 เมตร/กม. การซ่อมบำรุง ต้องเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบ 63 นี้

ทีมข่าวติดตามแผนปฏิบัติงานของหมวดการทาง ในสังกัดแขวงการทางเชียงใหม่ ที่ 1-2-3 พบว่าได้มี
การซ่อมบำรุงสายทาง ทั้งการฉาบผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก ผิวทางที่ชำรุด ขรุขระ จัดการทางระบายน้ำ กำจัดวัชพืชในจุดโค้ง เลี้ยว แต่ละสายทาง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการมองเห็น รวมถึงป้ายสัญญาน ป้ายเตือน แนะนำ เพื่อความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ

ล่าสุด สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง (ทล.) ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2563 พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้น 1,443 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 271 คน ได้รับบาดเจ็บ 1,557 คน เปรียบเทียบสถิติช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2% บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 3% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 12% สาเหตุหลักขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากำหนด 63% และเกิดขึ้นทางตรงกว่า 67 % โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 34% (791 คัน) รถยนต์นั่ง 26% (608 คัน) และรถจักรยายนต์ 21% (745 คัน) เส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 24% ทล.จึงมีมาตรการร่วมกับตำรวจทางหลวง บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมซ่อมบำรุงสายทาง ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยในการใช้สัญจร และรณรงค์ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
ด้านนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมขอจัดสรรงบประมาณปี 2563 อยู่ที่ 48,005 ล้านบาท เป็นงบลงทุน 97% และงบดำเนินการ 3% ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกรรมาธิการชุดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งให้จัดซื้อจัดจ้างได้เลย ตั้งเป้าเบิกจ่ายปีนี้ที่ 90% ในขณะที่สถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลให้ถนนเลียบคลองชลประทาน เกิดการทรุดตัวหลายแห่ง ได้สั่งการให้ทุกหน่วยตรวจสอบพื้นที่ หรือสายทางที่มีความเสี่ยง กรณีเสียหายไม่รุนแรง ให้ดำเนินการทันที หรือติดตั้งป้ายเตือน ควบคุม ป้องกันปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมาย หากเกิดการทรุดตัว จะต้องรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และติดตามการแก้ไขใกล้ชิด จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุง ให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย
สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 จ.เชียงใหม่ ระบุว่า กรมฯได้สั่งการให้การประเมินความเสียหาย หาวิธีแก้ไขอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น จัดทำแผนของบประมาณฟื้นฟู ซึ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนงบแล้ว ให้ดำเนินการซ่อมแซมให้สัญจรตามขั้นตอน ลดผลกระทบจากปัญหานี้ ให้น้อยที่สุดและขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณคันคลองชลประทาน ช่วยสอดส่องดูแลถนน หากพบว่ามีการแตกร้าว ตามไหล่ทาง ซึ่งมีความเสี่ยงที่ถนนอาจจะทรุดตัวได้ แจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผู้นำชุมชน ประสานหน่วยงาน ทช.ในพื้นที่เพื่อแก้ไขต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น